Stowarzyszenie

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Drzeczkowie

....to grupa ludzi, których połączyły pasja działania oraz uroki i magiczny klimat tego miejsca. Dokładamy wszelkich starań aby promować, chronić i pielęgnować przyrodę oraz zabytki nas otaczające...

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Drzeczkowie powołane zostało w celu zapewnienia swym członkom możliwości pełnego uczestniczenia w kształtowaniu  rozwoju regionalnego. Obywać się to ma w szczególności poprzez wykonywanie zadań m.in. w zakresie podejmowania i wspierania inicjatyw mających na celu poprawę stanu prawnego w zakresie ochrony środowiska, wdrażania idei zrównoważonego rozwoju, propagowania świadomości ekologicznej, rozwoju ekologicznej i turystycznej przedsiębiorczości oraz propagowania wiedzy o środowisku przyrodniczym.

 

Działania te są ściśle związane z terenem gminy Osieczna, na której znajduje się siedziba Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w Drzeczkowie. Obszar gminy Osieczna w znacznej części objęty jest programem Natura 2000 obejmującym tereny pojezierza krzywińsko-osieckiego.

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Drzeczkowie powołane zostało uchwałą członków założycieli we wrześniu 2011 roku i uzyskało wpis do

Krajowego Rejestru Sądowego 23 listopada 2011 roku pod numerem 000400618

 

Zobacz także