Eko - wioska.

Eko - wioska.

 

Budowa wioski ekologicznej jest materializacją założeń statutu Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w Drzeczkowie. Stowarzyszenie jest inicjatorem i rzeczywistym realizatorem pomysłu. Właściciele działki są inwestorami i członkami stowarzyszenia.

Koncepcja utworzenia Eko-wioski wpisuje się w światowe trendy rozwoju gospodarki nisko emisyjnej, budownictwa ekologicznego (zielonych domów), odnawialnych źródeł energii (helioenergetyka) oraz ochronę środowiska.

 

Żyjemy coraz szybciej, produkujemy coraz więcej i mamy coraz więcej problemów: energia, środowisko, zmiana klimatu, niezdrowa żywność, brak bezpieczeństwa finansowego. Rozwiązanie tych wszystkich problemów wymaga zmiany percepcji, zmiany sposobów myślenia i systemów wartości.

Chcemy stworzyć samowystarczalne społeczeństwo w skali wioski (niezależność od systemów zewnętrznych: energetyczna, materiałowa, wodna i żywnościowa), które poprzez sposób życia, biznes, ekonomię i technologię będzie w harmonii z naturą i jej zdolnością do tworzenia i utrzymania życia.

 

Być „panem stworzenia” nie oznacza dla nas licencji na niszczenie przyrody. W naszej interpretacji oznacza to, że człowiek jest arką w której ewolucja przechowuje swoje najcenniejsze atrybuty, a więc jest jej integralną częścią, i cokolwiek czyni Naturze czyni sobie.

W dobie dynamicznego rozwoju fizyki kwantowej dociera do nas fakt, że życie nie jest fenomenem lokalnym, że jest globalne, że my jesteśmy życiem. Następuje zmiana paradygmatu, gmach zbudowany z cegiełek wiedzy, zastąpiony zostaje metaforą sieci. Życie jest nieliniowe, jest złożonym systemem, jest siecią niezliczonych zależności, a my jesteśmy w tę sieć wkomponowani.

 

Wybór należy do nas możemy iść naprzód lub deptać w błotku mijającej epoki. Iść naprzód oznacza stawać się nowym człowiekiem. Człowiekiem ekologicznym.

 

Założenia koncepcji Eko-wioski.

 

- Podstawą koncepcji jest tworzenie wyjątkowo przyjaznych warunków dla człowieka

i środowiska, na niespotykaną dotychczas energooszczędność oraz symbiozę

z ekosystemem.

- Działka 1441/5 ma powierzchnię 25 hektarów, na powierzchni około 5 hektarów pokrytej lasem i trzcinami, bezpośrednio przy jeziorze, planowany jest „wioskowy rezerwat przyrody”.

- Planowana powierzchnia zabudowy mieszkalnej to 10-15% powierzchni działki.

- Wioska będzie miała ekologiczne ogródki warzywne (permakulturowe), które będą podstawą wyżywienia mieszkańców.

- Centralne miejsce zajmować będzie siedziba stowarzyszenia, które będzie zarządzać wioską i prowadzić między innymi działalność edukacyjną.

- Domy będą budowane z betonu konopnego, który pochłania dwutlenek węgla nie tylko podczas wegetacji konopi włóknistych ale również przez wiele lat podczas których beton konopny, staje się skałą wapienną.

- Domy z konopi są antyalergiczne, ognioodporne, energooszczędne, biodegradowalne.

- Pokrycie dachów wykonane z „blach” fotowoltaicznych (helioenergetyka).

- Pompy ciepła i rekuperacja zmniejszą zapotrzebowanie na energię.

- Wioska będzie samowystarczalna energetycznie.

- Domy będą plus energetyczne.

- Po drogach wewnętrznych wioski będzie można jeździć tylko pojazdami elektrycznymi

i rowerami. Samochody spalinowe będą miały parkingi i miejsca postojowe przy wjeździe na osiedle.

- Wszystkie materiały do budowy domów oraz ich wyposażenie będą ekologiczne i energooszczędne.

- Eko-wioska tworzyć będzie środowisko, w którym ludzie żyją w harmonii z naturą oraz integrować społeczność poprzez promowanie szacunku dla wspólnego dobra.

 

Szczegółowa koncepcja wioski ma być synergią, którą mamy nadzieję uzyskać poprzez współpracę architektów, inżynierów, ekologów, planistów, studentów i profesorów wielu uczelni, oraz każdego, kogo zainspiruje współtworzenie „Osiedla Przyszłości”.

Ponieważ działka, na której ma powstać wioska, leży w strefie Natura 2000, chcemy być pewni, iż w żadnym momencie realizacji zamierzenia, nie będzie ono miało negatywnego wpływu na otoczenie. Domy, ich wnętrza, otoczenie i ich mieszkańcy muszą stanowić harmonijną całość, to podstawowy warunek koncepcji. Statut Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych wypełniony jest zdaniami o ochronie przyrody, nie chcemy jednak uchodzić za „ekologów walczących”. Naszym celem jest szukanie sposobów współistnienia w symbiozie z Naturą. Działamy zgodnie z maksymą: „ Nie walczy się z ciemnością, wnosi się światło”.

 

Andrzej Babiak

tel. 731-444-445

 

e-mail: gowiththeflow@op.pl

Zobacz także