Przed remontem

Ostatnie 10 lat przed wystawieniem zespołu pałacowo – dworsko – parkowego na sprzedaż obiekty były systematycznie dewastowane. Dziurawy dach, przyczyniły się do częściowego zawalenia stropu w pałacu, a w dworku… rosły drzewa. Kilka fotek przypomni tamte dni…