Cegielnia

Budynki cegielni położone w pobliżu parku obecnie są remontowane, ich funkcja zostanie zmieniona na mieszkaniową, co może być zapleczem dla pracowników ośrodka. Do cegielni przylega kilka hektarów gruntów rolnych co zostanie wykorzystane na stadninę koni i produkcję żywności ekologicznej.