Żyjemy coraz szybciej, produkujemy coraz więcej i mamy coraz więcej problemów: energia, środowisko, zmiana klimatu, niezdrowa żywność, brak bezpieczeństwa finansowego. Rozwiązanie tych wszystkich problemów wymaga zmiany percepcji, zmiany sposobów myślenia i systemów wartości.
Chcemy stworzyć samowystarczalne społeczeństwo w skali wioski (niezależność od systemów zewnętrznych: energetyczna, materiałowa, wodna i żywnościowa), które poprzez sposób życia, biznes, ekonomię i technologię będzie w harmonii z naturą i jej zdolnością do tworzenia i utrzymania życia.

Być „panem stworzenia” nie oznacza dla nas licencji na niszczenie przyrody. W naszej interpretacji oznacza to, że człowiek jest arką w której ewolucja przechowuje swoje najcenniejsze atrybuty, a więc jest jej integralną częścią, i cokolwiek czyni Naturze czyni sobie.
W dobie dynamicznego rozwoju fizyki kwantowej dociera do nas fakt, że życie nie jest fenomenem lokalnym, że jest globalne, że my jesteśmy życiem. Następuje zmiana paradygmatu, gmach zbudowany z cegiełek wiedzy, zastąpiony zostaje metaforą sieci. Życie jest nieliniowe, jest złożonym systemem, jest siecią niezliczonych zależności, a my jesteśmy w tę sieć wkomponowani.

Wybór należy do nas możemy iść naprzód lub deptać w błotku mijającej epoki. Iść naprzód oznacza stawać się nowym człowiekiem. Człowiekiem ekologicznym.

Założenia koncepcji Eko-wioski.

  • Podstawą koncepcji jest tworzenie wyjątkowo przyjaznych warunków dla człowieka i środowiska, na niespotykaną dotychczas energooszczędność oraz symbiozę z ekosystemem.
  • Wioska będzie miała ekologiczne ogródki warzywne (permakulturowe), które będą podstawą wyżywienia mieszkańców.
  • Pompy ciepła i rekuperacja zmniejszą zapotrzebowanie na energię.
  • Wioska będzie samowystarczalna energetycznie.
  • Eko-wioska tworzyć będzie środowisko, w którym ludzie żyją w harmonii z naturą oraz integrować społeczność poprzez promowanie szacunku dla wspólnego dobra.

Eko-wioska będzie również zasilana czystą wodą. Co to znaczy?
Jakość wody zmienia się w zależności od wielu czynników, np.: sezonowe zmiany geologiczne, opady deszczu oraz źródło pobierania wody. Jedynym sposobem zapewnienia sobie czystej wody jest oczyszczanie jej w domu. Tym sposobem jest jedyna, skuteczna i ekonomiczna metoda zastosowania odwróconej osmozy.

Naszym celem jest szukanie sposobów współistnienia w symbiozie z Naturą. Działamy zgodnie z maksymą: „Nie walczy się z ciemnością, wnosi się światło”.