Domy z konopi jako najważniejszy temat eko-wioski

Budowa wioski ekologicznej jest materializacją założeń statutu Firmy Usługowej TMK-BUD Tomasz Grabowski w Drzeczkowie. Firma ta jest inicjatorem i rzeczywistym realizatorem pomysłu.

Koncepcja utworzenia Eko-wioski wpisuje się w światowe trendy rozwoju gospodarki nisko emisyjnej, budownictwa ekologicznego (zielonych domów), odnawialnych źródeł energii (helioenergetyka) oraz ochronę środowiska.

Żyjemy coraz szybciej, produkujemy coraz więcej i mamy coraz więcej problemów: energia, środowisko, zmiana klimatu, niezdrowa żywność, brak bezpieczeństwa finansowego. Rozwiązanie tych wszystkich problemów wymaga zmiany percepcji, zmiany sposobów myślenia i systemów wartości.
Chcemy stworzyć samowystarczalne społeczeństwo w skali wioski (niezależność od systemów zewnętrznych: energetyczna, materiałowa, wodna i żywnościowa), które poprzez sposób życia, biznes, ekonomię i technologię będzie w harmonii z naturą i jej zdolnością do tworzenia i utrzymania życia.

Być „panem stworzenia” nie oznacza dla nas licencji na niszczenie przyrody. W naszej interpretacji oznacza to, że człowiek jest arką w której ewolucja przechowuje swoje najcenniejsze atrybuty, a więc jest jej integralną częścią, i cokolwiek czyni Naturze czyni sobie.
W dobie dynamicznego rozwoju fizyki kwantowej dociera do nas fakt, że życie nie jest fenomenem lokalnym, że jest globalne, że my jesteśmy życiem. Następuje zmiana paradygmatu, gmach zbudowany z cegiełek wiedzy, zastąpiony zostaje metaforą sieci. Życie jest nieliniowe, jest złożonym systemem, jest siecią niezliczonych zależności, a my jesteśmy w tę sieć wkomponowani.

Wybór należy do nas możemy iść naprzód lub deptać w błotku mijającej epoki. Iść naprzód oznacza stawać się nowym człowiekiem. Człowiekiem ekologicznym.

Założenia koncepcji Eko-wioski.

 • Podstawą koncepcji jest tworzenie wyjątkowo przyjaznych warunków dla człowieka i środowiska, na niespotykaną dotychczas energooszczędność oraz symbiozę z ekosystemem.
 • Wioska będzie miała ekologiczne ogródki warzywne (permakulturowe), które będą podstawą wyżywienia mieszkańców.
 • Domy będą budowane z betonu konopnego, który pochłania dwutlenek węgla nie tylko podczas wegetacji konopi włóknistych ale również przez wiele lat podczas których beton konopny, staje się skałą wapienną.
 • Domy z konopi są antyalergiczne, ognioodporne, energooszczędne, biodegradowalne.
 • Pokrycie dachów wykonane z „blach” fotowoltaicznych (helioenergetyka).
 • Pompy ciepła i rekuperacja zmniejszą zapotrzebowanie na energię.
 • Wioska będzie samowystarczalna energetycznie.
 • Domy będą plus energetyczne.
 • Po drogach wewnętrznych wioski będzie można jeździć tylko pojazdami elektrycznymi i rowerami. Samochody spalinowe będą miały parkingi i miejsca postojowe przy wjeździe na osiedle.
 • Wszystkie materiały do budowy domów oraz ich wyposażenie będą ekologiczne i energooszczędne.
 • Eko-wioska tworzyć będzie środowisko, w którym ludzie żyją w harmonii z naturą oraz integrować społeczność poprzez promowanie szacunku dla wspólnego dobra.

Eko-wioska będzie również zasilana czystą wodą. Co to znaczy?
Jakość wody zmienia się w zależności od wielu czynników, np.: sezonowe zmiany geologiczne, opady deszczu oraz źródło pobierania wody. Jedynym sposobem zapewnienia sobie czystej wody jest oczyszczanie jej w domu. Tym sposobem jest jedyna, skuteczna i ekonomiczna metoda zastosowania odwróconej osmozy.

Szczegółowa koncepcja wioski ma być synergią, którą mamy nadzieję uzyskać poprzez współpracę architektów, inżynierów, ekologów, planistów, studentów i profesorów wielu uczelni, oraz każdego, kogo zainspiruje współtworzenie „Osiedla Przyszłości”.
Domy, ich wnętrza, otoczenie i ich mieszkańcy muszą stanowić harmonijną całość, to podstawowy warunek koncepcji. Statut Firmy Usługowej TMK-BUD Tomasz Grabowski wypełniony jest zdaniami o ochronie przyrody, nie chcemy jednak uchodzić za „ekologów walczących”. Naszym celem jest szukanie sposobów współistnienia w symbiozie z Naturą. Działamy zgodnie z maksymą: „Nie walczy się z ciemnością, wnosi się światło”.

Więcej informacji o budowie domów z betonu konopnego znajdą Państwo pod adresem strony internetowej: http://www.domyzkonopii.pl