Ceremonie

Ceremonie

Wyraz „ceremonia” oznacza tutaj sekwencje czynów wykonywanych według określonego, powtarzalnego scenariusza w celu uzyskania pożądanego skutku. Być może bardziej odpowiadałoby określenie „rytuał” albo „obrzęd” do nazwania tego, co chcemy zaproponować. Rytuał i obrzęd kojarzy się jednak z działaniem irracjonalnym, religijno-magicznym, światopoglądem magicznym i mitycznym. Kreatywni Kulturowo osiągają światocentryczny poziom rozwoju, jak inaczej mogliby otaczać troską cały świat. Egocentryk i etnocentryk w najmniejszym stopniu nie dbają o dobro wspólne, ich egoistyczne motywacje do przetrwania prowadzą jedynie do posługiwania się ekologiczną taktyką strachu i ekofaszyzmem.

Szczegóły poszczególnych ceremonii opracujemy wspólnie na kolejnych spotkaniach, na których przedstawimy nasze sprawdzone już i efektywne praktyki pomagające w relaksacji, medytacji, odzyskaniu energii itp.